Mittelineaarne dünaamika loengud


Prof. Jüri Engelbrecht
Tallinna Tehnikaülikool

Loengute kava

0. Kursuse sisu

1. Sissejuhatus (mis on mittelineaarsus)

2. Dünaamilised süsteemid

3. Põhiteoreemid, stabiilsus

4. Bifurkatsioonid

5. Determineeritud kaos

6. Fraktalid

7. Kaootiliste protsesside uurimismeetodid

8. Klassikalised näited

9. Rakendused

10. Kokkuvõte kaootilistest protsessidest

11. Komplekssüsteemid

12. Lisamaterjalid