Matemaatilise modelleerimise alused

Prof. Jüri Engelbrecht

Tallinna Tehnikaülikool

Loengute kava

1. Sissejuhatus


I Üldmõisted

2. Modelleerimise metodoloogia
3. Mudelite tüübid
4. Matemaatiline aparaat

5. Loodusseaduste analüüs


II Objekt-orienteeritud mudelid

6. Füüsikaliste protsesside modelleerimine
7. Bioloogiliste protsesside modelleerimine
8. Sotsiaalsete protsesside modelleerimine


III Modelleerimise meetodid

9. Dimensionaalanalüüs
10. Determineeritus

11. Ise-organiseeritus
12. Valik meetodeid I
13. Valik meetodeid II
14. Komplekssüsteemid
15. Kokkuvõte
Näited